Бацх

Који је редослед вежбања Бахових соната и партита за виолину соло?

Који је редослед вежбања Бахових соната и партита за виолину соло?
  1. Колико је дела за виолину соло компоновао Бах?
  2. Која је најлакша Бахова Партита?
  3. Колико је соната и партита за виолину написао Бах?
  4. Колико је партита Бах компоновао?

Колико је дела за виолину соло компоновао Бах?

Шест дела Ј. С. Бацха који је поставио стандард за соло виолинска дела до данас.

Која је најлакша Бахова Партита?

Ј.С. Бах: Најлакша дела за клавир

Колико је соната и партита за виолину написао Бах?

Сонате и партите за соло виолину (БВВ 1001–1006) скуп су од шест дела које је компоновао Јохан Себастијан Бах.

Колико је партита компоновао Бах?

Тоналитети шест партита (Б -дур, Ц -мол, А -мол, Д -дур, Г -дур, Е -мол) могу изгледати насумично, али уствари чине низ интервала који иду нагоре, а затим наниже повећањем износа: секунду горе (Б ♭ до Ц), трећину надоле (Ц до А), четврту горе (А до Д), петину доле (Д до Г) и на крају шесту горе ...

Одабир одговарајућих акорда за мелодију валцера
Да бисте то свирали као валцер, једноставно бисте свирали бас Ц, праћен са два виша акорда Ц. Затим бас А и два виша акорда Ам.Како знате који акорди ...
Како могу научити свирати акорде слушајући песму (као што то радим са нотама)?
Како да пронађем акорде за песму?Постоји ли апликација која вам говори акорде у песми?Како могу научити свирати по уху?Како да пронађем акорде за песм...
Двострука заустављања у виолини АБРСМ 7. разреда
Које ноте виолину могу двоструко зауставити?Шта је заустављање на виолини?Које ноте виолину могу двоструко зауставити?Низови морају, наравно, бити јед...